Fordypning Acoustic Sciences Corporation (ASC)

ASC High-End Audio

ASC Home Theatre

The TubeTrap Website

TubeTrap white paper (utkast)

TubeTrap faktaark

Original TubeTrap produktark

SmartTrap produktark

SmartTrap optimalisering for HiFi-lytterom

SmartTrap optimalisering for hjemmekinorom

Vårt anbefalte TubeTrap-oppsett

Omtaler

ASC TubeTraps

Optimizing ASC TubeTraps

Your Room - The Final Link

ASC ble etablert tidlig på 80-tallet av Arthur Noxon for å drive med kommersielt salg av hans patenterte oppfinnelse kalt TubeTrap. Art har en mastergrad i Acoustic Engineering, og han har senere designet en rekke andre akustikkprodukter i regi av ASC. Selv i dag, nesten 30 år etter lansering, så er TubeTrap-produktet like unikt.

Etter å ha funnet opp produktet i forbindelse med et akustisk problem i en stor forelesningshall ved Universitetet i Oregon, så nådde til slutt ryktet om den nye og annerledes bassfellen den annerkjente høyttalerkonstruktøren Jon Dahlquist.

På telefon fra New York bestilte så Dahlquist 4 TubeTraps til testing. Etter kort tid kom Dahlquist tilbake og kunne fortelle at han var meget fornøyd med ytelsen til bassfellene, men at de absorberte for mye av lyden i diskantområdet.

Dette førte til introduksjonen av et diffuserende lag langs halve omkretsen til bassfellen. Etter ny test bestilte så Dahlquist 30 TubeTraps til premieren av sine nye DQ-10 høyttalere på CES. Bassfellene ble satt opp av Arthur Noxon og 2 av hans medarbeidere. Dette ble et vendepunkt for ASC, og salget av TubeTraps kunne for alvor begynne.

TubeTraps gir en forbedring av den opplevde dynamikken i de fleste rom som er lett hørbar og kan i enkelte tilfeller heve denne med hele 10 dB! Dette er også målbart ved anvendelse av den såkalte Musical Articulation Test Tones (MATT) prosedyren som ASC har utviklet.

TubeTraps må ikke forveksles med andre passive design som er avhengig av lydbølger med høy kinetisk energi for å fungere effektivt. En TubeTrap er en trykkgradientbasert absorbent som virker på lydbølgenes potensielle energi.

P.g.a. den forskjellen som oppstår i potensiell energi (trykk) mellom utsiden og innsiden av TubeTrapen, så presses lydbølgene igjennom absorpsjonslaget til TubeTrapen. Potensiell energi omdannes altså lokalt til kinetisk energi som så absorberes.

Produktet er derfor høyeffektivt i rommets trykksoner, dvs. inntil vegger eller i hjørner. Siden dette også er de stedene hvor akustiske produkter typisk plasseres, så er TubeTraps særdeles anvendelige absorbenter.

Til forskjell fra andre trykkbaserte absorbenter som membran- og resonatorbaserte bassfeller, så har TubeTraps et bredt virkeområde og absorberer helt fra de høyeste frekvensene i lydspekteret og ned til sin avrullingsfrekvens som er gitt av diameteren til TubeTrap'en.

Plottet til høyre er ment å illustrere hvor mye mere effektive de ulike TubeTrap-størrelsene er til å absorbere bass enn andre kommersielle absorbenter/bassfeller (klikk på bildet for å hente opp en høyoppløst versjon).

Absorpsjonsgraden er gitt i Sabins pr. fot fellehøyde. Merke X er et produkt som ansees for å være blant de beste i sin kategori. Ta kontakt om du ønsker å vite hvilket produkt det her er tale om.

Kurvene over er målt i en lab med tilnærmet flat frekvensrespons. I virkelige rom, så vil absorpsjonseffekten være høyest for frekvenser med høyest lydtrykk (dB). TubeTraps bidrar derfor med å utligne forskjeller i lydtrykk, noe som er ensbetydende med en jevnere frekvensgang som funksjon av tid. Denne fordelaktige egenskapen kommer av at TubeTraps er trykkbasert. 

En TubeTrap er som navnet indikerer en sylinder med et lag av fiberglass mellom tomrommet i midten og ytterduken. Det luftfyllte innerrommet fungerer som en akustisk kondensator, mens laget med fiberglass utgjør en akustisk motstand. Det hele utgjør en akustisk krets hvor diameteren på sylinderen (strengt tatt den til det luftfyllte innerrommet) avgjør hvor langt ned i frekvens bassfellen er effektiv.

Da alle frekvenser over nedre grense i utgangspunktet absorberes, så består halve omkretsen av sylinderen av et diffuserende ytterlag som reflekterer øvre frekvenser (over ca. 400 Hz) tilbake i rommet. På denne måten unngår man at rommet blir for dødt.

Midtlinjen til det diffuserende laget er angitt med en markør. Og ved å rotere bassfellen, så kan retningen på diffusjonen bestemmes av brukeren. Dette gir uante justeringsmuligheter når det gjelder å tilpasse bassfellen til ønsket lyd i rommet. Utgangspunktet for justeringene er å orientere midtlinjen slik at denne peker mot lytteposisjonen. Om man derimot ønsker å absorbere alle frekvensene over avrullingsfrekvensen, så vendes midtlinjen inn mot veggen.

Selv om TubeTraps i utgangspunktet er designet for å plasseres i et hjørne eller inntil en vegg, så fungerer de overraskende godt også i frittstående posisjon langt unna vegger, noe ASC sine pro-audio produkter AttackWall og QSF er et bevis på.

TubeTraps og StudioTraps (sistnevnte er en TubeTrap med gulvstativ) benyttes derfor både i opptaksrom og mikserom hos lydstudioer, samt i utviklingsrommene til CE-produsenter. De er også svært populære hos hifi- og hjemmekino-entusiaster. Produktet er tildels interiørvennlig og er således ikke bare forbeholdt dedikerte rom.

TubeTrap-produktet fåes primært i to versjoner. Den ene går under betegnelsen The Original TubeTrap med et design tett opp mot originalen, mens den andre versjonen heter kun TubeTrap. Sistnevnte benytter en innvendig konstruksjon som er noe mere forsterket enn hos originalen, mens det ytre designet er det samme for begge varianter.

Produktet Original TubeTraps finnes i følgende størrelser (diameter X høyde):

- 11x36 tommer (28x92 cm) [ned til ca. 90 Hz]
- 13x36 tommer (33x92 cm) [ned til ca. 70 Hz]
- 16x36 tommer (41x92 cm) [ned til ca. 55 Hz]

Mens TubeTrap produktet lages i diametre fra 9 til 24 tommer og høyder fra 2 til 8 fot.

I tillegg fåes TubeTraps i 3 forskjellige konstruksjoner; Full-Round (helsylinder), Half-Round (halvsylinder) & Quarter-Round (kvartsylinder).

Full-Round versjonen er spesielt egnet for hjørneplassering og kan med fordel stables opp på hverandre til en søyle inntil ønsket høyde (ev. takhøyden) nåes.

Standard stoffarger (fra Guilford of Maine) er: 380 Quartz (lys beige), 538 Silver Papier (lys grå), 238 Grey Mix (mellom grå), 298 Medium Grey (mørk grå) og 408 Black.

Ytterligere informasjon om hvert enkelt produkt er å finne på våre handlesider.

X3MHC ble i juni 2011 utnevnt til distributør for ASC med ansvar for hele Skandinavia. Et halvt år senere ble X3MHC tildelt distribusjonsansvaret for hele Europa.

Basert på norsk etterspørsel (fra lydstudioet 2L og enkelte hi-fi entusiaster), så fikk X3MHC nylig ASC til å utvikle en TubeTrap-versjon med et Helmholtz resonatorinnlegg. Denne versjonen har de samme bredbåndede absorpsjonsegenskapene som en standard TubeTrap (ytre design er også identisk), men Helmholtz-versjonen har i tillegg ekstra høy absorpsjon ved designfrekvensen til resonatoren. Prisen på disse er avhengig av hvor stort antall man bestiller, så ta kontakt for tilbud.

Hvert produkt av denne typen tunes i ASC sin lab for garantert ytelse ved designfrekvensen. Ønsket designfrekvens spesifiseres av kunde eller av oss basert på akustiske målinger foretatt i det aktuelle lytterommet.

Dersom du skulle være interessert i et ASC-produkt som ikke er å finne på våre handlesider, så ta kontakt og vi vil undersøke muligheten for å skaffe dette. Merk for øvrig at alle av ASC sine produkter produseres i deres egen fabrikk i Eugene, Oregon, USA.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, for å bestille hjemlån eller for å avtale en lyttetest i vårt showrom.

© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes