Fordypning Sound Lab

Teknologi

Bassfokus 1

Bassfokus 2

FAQ

Omtaler

Majestic 845 PX (Enjoy the Music, mai-2014)

Ultimate 445 PXF (Dagogo, jan-2017)

Sound Lab ble grunnlagt i 1978 av Dr. Roger West og Dr. Dale Ream. Navnet Sound Lab reflekterer firmaets sterke fokus på F&U, og firmaet har i løpet av årene sikret seg en rekke patenter knyttet til elektrostatteknologi. Ett av patentene går ut på å bryte opp membranresonansen i mange mindre resonanser og sørge for at disse er fordelt utover panelet på en måte som minimerer skadevirkningene.


(bildet viser Ultimate 745 med hvitt trekk og svart ramme (Dr. Roger West til høyre))

Kjente fordeler med elektrostatteknologien er generelt (og ikke spesifikt til Sound Lab):

  • maksimal sømløshet
  • hurtig transientgjengivelse
  • høy transparens
  • naturlig klangfarge

Førstnevnte fordel er et direkte resultat av at en og samme membran dekker både diskant, mellomtone og bass (gjelder ikke hybridvarianter som noen produsenter benytter). De tre øvrige egenskapene skyldes først og fremst at den bevegelige massen til membranen er meget liten.

Ulempen er en noe svekket dynamikk nederst i bassen, men her har Sound Lab gjort en langt bedre jobb enn noen andre med sin bassfokusteknologi (beskrevet lenger ned i teksten) og de største modellene er oppgitt til å gå helt ned i 24 Hz elektrostatisk(!), noe som i skrivende stund er markedsledende.


(bildet viser Audiophile 745 med svart trekk og ramme i lys eikefinér)

I likhet med mange andre produsenter, så er panelene til Sound Lab buet for sømløs horisontal spredning. Men i motsetning til mange andre, så er dette ikke gjort ved å bue hele membranen, hvilket ville ha resultert i en rekke ulemper som begrenset horisontal spredning (typisk < 30 grader), mindre bass (p.g.a. bevegelsesrestriksjonene til en buet membran) og økt forvrengning ved høye lydtrykk (p.g.a. manglende kontroll over membranbevegelsen).

I stedet er membranen til Sound Lab strukket på en slik måte at den er stykkevis flat, dvs. som en overflate bestående av fasetter. Den relative posisjonen til fasettene (sektorene) er konstruert slik at de til sammen gir en buet membran. På denne måten kan Sound Lab realisere en høyere horisontal spredningsvinkel uten at det går på beskostning av membranegenskapene, noe som er avgjørende for lydgjengivelsen.


(bildet viser Majestic 845 med svart trekk og ramme i bøkfinér)

I 2006 introduserte Sound Lab en rekke forbedringer av sitt paneldesign og disse går samlet under betegnelsen PX. Forbedringene var som følger:

  • full mekanisk stabilisering av statorwirene (elektrodevaierne) ved bruk av et avstivningsgitter for å eliminere resonans i vaierne, samt forbedret elektrisk isolering av disse
  • sterkere og stivere panelramme
  • bedre beskyttelse og forsegling av membranen for “uendelig” levetid

Sound Labs siste nyvinning er den såkalte bassfokusteknologien. Tidligere panelutgaver (PX) var utstyrt med de største membransektorene nederst (for lave frekvenser) og de minste membransektorene øverst (for høye frekvenser). De nye bassfokuspanelene (PXF) derimot benytter store membransektorer både langs bunnen og toppen av panelet med mindre og mindre sektorer inn mot midten av panelet. Ved å stråle lave frekvenser både fra bunnen og toppen av panelet, så oppnår man ikke bare en dobling av bassenergien, men bassen blir i tillegg mere retningsbestemt i vertikalplanet, hvilket betyr mere bass i lytteposisjonen enn en ren dobling skulle tilsi.


(bildet viser Ultimate 745 med svart trekk og matt svart ramme)

Elektrostater er generelt meget retningsbestemte, hvilket minimerer uønskede refleksjoner fra rommet. Sound Lab sine modeller leveres normalt med en spredning på 45 grader, men kan leveres med en spredning på 1 grad (fokusert energi) og opp til 360 grader! Sound Lab anbefaler en spredning på 90 grader om høyttalerne skal benyttes ved langvegg og 45 grader ved kortvegg som jo er mest vanlig.

Diverse omtaler av elektrostathøyttalere fra Sound Lab rapporterer at de har en større sweet spot enn det som er vanlig for slike design (mange konkurrerende design er begrenset til 30 grader) og at de ikke endrer klangfarge nevneverdig om du sitter nærmere den ene høyttaleren enn den andre.

Dagens elektrostathøyttalere fra Sound Lab oppgis å ha en sensitivitet på 86-89 dB/W/m ved 8 Ohm (avhengig av panelstørrelse) og de er på langt nær så krevende å drive for en effektforsterker som elektrostater historisk har vært.

Modellene til Sound Lab kan “bi-wires/bi-ampes” om ønskelig og de tilbyr i tillegg lydnivåjusteringer både for diskant, mellomtone og bass.


(bildet viser Majestic 845 med svart trekk og svart pianolakk ramme)

Sound Lab opererer i dag med 3 produktserier som skiller seg fra hverandre kun ved sitt ytre design (panelene, av typen PXF, er de samme på tvers av seriene).

Majestic og Audiophile seriene er konstruert i et rammeverk av tre og trefinér (ulike finértyper er tilgjengelig) eller lakkert MDF, mens Ultimate serien benytter en stålramme (tilgjengelig i ulike lakkutførelser og sågar i rustfritt stål).

Innenfor hver serie tilbys flere forskjellige panelstørrelser med en høyde fra 5 til hele 9 fot. Det første nummeret i modellbetegnelsen tilsvarer omtrentlig høyde på panelet i fot, mens de to etterfølgende numrene angir panelets horisontale spredningsvinkel i grader.

Eksempelvis, så er da Majestic 945 PXF en modell som er ca. 9 fot høy (275 cm!) og med en horisontal spredningsvinkel på 45 grader.


(bildet viser Majestic 945, Sound Labs aller største modell, med svart trekk, gulvplate i svart pianolakk og ramme i kirsebærfinér)

Sound Lab lanserte nylig en kompaktutgave, i hver av seriene, med en panelhøyde på kun 5 fot (152 cm). Disse har fått svært positive omtaler i USA og tilbyr nær på samme lytteopplevelse som den med de større panelene, med unntak av den dypeste bassen (under 30 Hz).


(bildet viser en av de nye kompaktmodellene, Ultimate 545, med svart trekk og matt svart ramme)

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat eller for å avtale en lyttetest. Et par Ultimate 745 er tilgjengelig for demo hos oss i en kort periode fra rundt midten av mai (2017) og deretter vil de være å finne hos vår referansekunde. Ta også kontakt om du føler deg kvalifisert til å være referansekunde for den nye kompaktmodellen! Vi vil naturligvis hjelpe deg med optimaliseringen. Det er en forutsetning at du bor i området Drammen-Asker-Oslo.

© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes