Eksempler på installasjoner TubeTraps installasjon


X3MHC's stereorom


2L's mikserom


Espen Lind's nye lydstudio


Privatkunde i Asker


Privatkunde på Hamar


Privatkunde i Notodden


Privatkunde i Sande


Privatkunde i Broddetorp, Sverige


Privatkunde i Boden, Sverige


ASC sin TubeTrap er noe så sjeldent som en bredbåndet, trykkbasert absorbent. Bredbåndet fordi den absorberer alle frekvenser fra de aller høyeste og til langt ned i bassområdet (se angitt avrullingsfrekvens i bildet under), og trykkbasert fordi den virker på lydbølgenes potensielle energi, hvilket er den dominerende energiformen i rommets hjørner og langs rommets vegger/tak.

I tillegg består halve omkretsen av et reflekterende lag som diffuserer alle frekvenser over cirka 400 Hz. Ønsket kombinasjon av absorpsjon og diffusjon kan således kontrolleres av brukeren ved å rotere på TubeTrap'en (ved å la kromknappene peke innover i rommet, så oppnås diffusjon, og med kromknappene pekende innover mot veggen, oppnås full absorpsjon). Om du ønsker mere informasjon om produktet, så les vår artikkel eller sjekk ut våre produktsider under E-handel.

En TubeTrap-installasjon kan bestå av inntil 5 nivåer. De ulike installasjonsnivåene som vi opererer med er beskrevet her.

Tjenesten inkluderer forslag til oppsett, leveranse, installasjon og akustiske målinger (av typen før og etter). Noen eksempler på TubeTraps installasjoner er vist til venstre. Vi har pr. i dag 33 TubeTrap kunder.

NB! Denne tjenesten er gratis og tilbys kun i forbindelse med større installasjoner. Vi utarbeider uansett installasjonsforslag gratis for alle våre kunder og gir installasjonsråd over epost/tlf.Tilbake

© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes