Optimalisering av høyttalerplassering og lytteposisjon

Vi kan på forespørsel være behjelpelig med å finne den beste plasseringen av høyttalere (med og uten subwoofere) og lytteposisjon i ditt rom. Vi benytter en prosedyre som hovedsaklig er hentet fra boken Get Better Sound av Jim Smith.

For utenom den erfaringen vi bringer med oss fra tidligere installasjoner, så benytter vi hjelpemidler som akustisk måleutstyr og laserposisjoneringsverktøy.

Mange nettsteder kommer med anbefalinger for plassering av høyttalere og lytteposisjon som er basert på geometriske forholdstall. Forholdstall som 1/3 (33%) og 1/5 (20%) av romdybden går ofte igjen, men andre forholdstall er også å finne.

En installatør hos ASC gav oss følgende tilbakemelding på temaet: We like to use 29% as a distance off the walls because then the speaker won't be coupling to any of the low frequency harmonics.  41% works also.  So using those numbers for speaker and listening position has always worked well for us with most brands of speakers.

Slike anbefalinger kan være et greit utgangspunkt, men vår erfaring er at posisjonen med jevnest bass sikrest finnes ved hjelp av akustiske målinger.

For de som ønsker å prøve seg på egenhånd, så går vår fremgangsmåte i korthet ut på å flytte høyttalerne i dybde- og bredderetning på systematisk vis (innenfor et nøyaktig avtegnet gitter), ofte i kombinasjon med alternative lytteposisjoner. Variablene er med andre ord høyttaleravstand fra frontvegg, høyttalerseparasjon og lytteavstand.

Ved å måle frekvensresponsen for hver av de alternative posisjonene (på gitteret) finnes så posisjonen med jevnest bass. Parametre som klang (timbre) og lydbilde (soundstage) kan deretter påvirkes ved å justere vinkelen til høyttalerne i forhold til lytteposisjonen (toe-in/toe-out), selv om disse parametrene i stor grad bestemmes av høyttaleravstand fra frontvegg (påvirker dybden i lydbildet, samt klang) og høyttalerseparasjon (påvirker bredden i lydbildet, samt klang - jo mindre separasjon desto varmere klang, men også smalere lydbilde).

Dette tilsier at den endelige plasseringen av høyttalere og lytteposisjon vil være et kompromiss mellom bass (i betydningen jevn), lydbilde (i betydningen stort) og klang (i betydningen behagelig).

NB! Tjenesten er midlertidig utilgjengelig p.g.a. ressursmangel og leveres nå kun i forbindelse med større installasjoner.

Tilbake
© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes