Akustisk romanalyse

For de som ønsker en akustisk analyse av lydkvaliteten i lytterommet sitt, så tilbyr vi måling av frekvensrespons (for en nøyaktig kartlegging av topper og bunner), generering av vannfallsdiagram (for kvantifisering av "etterklangstider") og visualisering av Energy Time Curve (for kontroll av lydnivået til tidlige refleksjoner).

Vi benytter måleutstyr av særdeles høy kvalitet for å sikre at våre målinger er til å stole på i hele frekvensområdet, dvs. fra 10 Hz til 20 kHz. Følgende utstyr er i øyeblikket i bruk:

Målemikrofon: Earthworks M30
SPL-meter: Galaxy Audio CheckMate CM-140
SPL-kalibrator: Galaxy Audio CheckMate CM-C200
Lydkort: Sound Devices USBpre2
Laptop: MacBook
Software: Room Eq Wizard (REW)

Tjenesten koster NOK 500,- pr. time (ekskl. MVA). De akustiske målingene tar typisk 1 time, inkludert oppkobling og kalibrering av måleutstyret sammen med kundens oppsett. Men tiden som går med vil variere avhengig av hvor mange målinger kunden ønsker at vi skal gjennomføre (f.eks. for alternative høyttalerposisjoner eller med og uten akustiske tiltak i rommet).

Tjenesten inkluderer for øvrig en skriftlig analyse av målingene i form av en presentasjon av måleresultatene og vår tolkning av disse, inkludert konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Denne analysen gjøres i ettertid og distribueres kunden i form av en PDF-fil.

NB! Tjenesten er midlertidig utilgjengelig p.g.a. ressursmangel og leveres nå kun i forbindelse med større installasjoner.

Tilbake
© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes