Akustisk rombehandling

Vi kan på forespørsel utarbeide et forslag til akustisk behandling av ditt lytterom/hjemmekinorom. Du må da sende oss en skisse som viser rommets dimensjoner (høyde må også angis), høyttalerplassering og lytteposisjon. Om du ikke har en skisse, så holder det å sende oss romdimensjoner og relevante avstander for høyttalere og lytteposisjon. Klikk på bildet til høyre for å se en illustrasjon av relevante høyttaleravstander.

I tillegg må vi vite hvilke høyttalere du har for å kunne sjekke høyden til disse, samt deres frekvensrespons.

Vi vil så lage en skisse med våre foreslåtte akustiske tiltak basert på dine data. Skissen vil vise nøyaktig plassering av akustiske produkter, samt rommets første ordens refleksjonspunkter. Denne informasjonen vil være spesifikk for den høyttalerplasseringen og lytteposisjonen som vi har mottatt fra deg. Klikk på bildet til venstre for å se et eksempel på en slik skisse.

Tjenesten er i øyeblikket gratis.

Tilbake
© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes