Interne linker TubeTrap installasjonsnivåer

Vr TubeTraps artikkel

Eksterne linker

Acoustic Sciences Corporation
ASC High-End Audio
ASC Home Theatre
The TubeTrap Website
TubeTrap faktaark
TubeTrap white paper (utkast)
Original TubeTrap produktark
SmartTrap produktark
SmartTrap optimalisering for HiFi-lytterom
SmartTrap optimalisering for hjemmekinorom
Artikkel: Your Room - The Final Link
Artikkel: Optimizing ASC TubeTraps

TubeTraps er først og fremst designet for effektiv bassabsorpsjon i rommets trykksoner, men de egner seg også utmerket godt til å dempe refleksjoner fra vegger og tak.

I motsetning til konvensjonelle, passive bassfeller, så er TubeTraps trykkbaserte og aktive (kinetisk energi, hvilket behøves ved absorpsjon, omdannes fra lydbølgenes potensielle energi i en posisjon (ved vegg) hvor den kinetiske energien ellers er nær null), og det samtidig som de er bredbåndede (virksom fra de aller høyeste frekvenser og ned til avrullingsfrekvensen som bestemmes av diameteren til TubeTrap'en).

For et oppsett bestående av store gulvstående høyttalere, så bør minst 2 TubeTraps stables opp på hverandre, hvilket de er designet for. Om du ønsker maksimal effekt, så la bassfellene danne en søyle fra gulv til tak.

I rom med utpregede resonanser (også kalt stående bølger, egenfrekvenser eller rommoduser) under cirka 50 Hz, så må man vurdere om standard TubeTraps skal erstattes med Helmholtz utgaver, dvs. en TubeTrap med en innebygget Helmholtz resonator.

Når det gjelder orienteringen av den innebygde halvsirkelreflektoren (det diffuserende laget) til TubeTrap'en, så beror dette på hvor i rommet TubeTrap'en befinner seg.

For TubeTraps som er plassert langs bakveggen, så forsøk først å rotere TubeTrap'en inntil kromknappene (som indikerer midtlinjen til halvsirkelreflektoren) peker inn mot lytteposisjonen. Sitter du nærmere enn 1-2 meter fra bakveggen, så la kromknappene i stedet vende inn mot veggen (dvs. at tøysømmen til TubeTrap'en peker mot lytteposisjonen).

Det samme gjelder for TubeTraps langs sideveggene, så fremt disse befinner seg lenger bak enn lytteposisjonen.

For TubeTraps langs frontveggen, så anbefaler vi å starte med kromknappene pekende vekk fra høyttaler (dvs. med tøysømmen pekende mot høyttaler), bortsett fra for TubeTraps plassert ved midten av frontveggen (halvveis fra hjørnet), hvor kromknappene bør peke mot lytteposisjonen for best resultat.

Prøv også først med tøysømmen pekende mot høyttaler for TubeTraps langs sideveggene, så lenge disse befinner seg foran lytteposisjonen.

Dette er kun retningslinjer, og siden midtlinjen til halvsirkelreflektoren i en TubeTrap kan roteres 360 grader, så kan du finjustere de enkelte TubeTrap'ene inntil du oppnår den balansen mellom absorpsjon og diffusjon av de øvre frekvensene som du personlig foretrekker.

Vi opererer i alt med 5 nivåer for installasjon av TubeTraps. Omfanget av installasjonen er opp til deg. Begynn gjerne med nivå 1 (eller 1a) og bygg ut din installasjon trinnvis intil du er på det nivået du synes passer deg best. Her følger våre anbefalte installasjonsnivåer ved bruk av TubeTraps i et lytterom.


Nivå 1: TubeTraps i rommets hjørner

Det mest effektive stedet å absorbere uønsket bass er i rommets hjørner. Resultatet er økt klarhet i hele frekvensområdet.


Nivå 1a: TubeTraps i fremre hjørner

Dette tiltaket absorberer ukontrollert bass i fremre del av rommet slik at denne ikke brer seg utover fra hjørnene og blander seg med lyden fra høyttalerne (her etter kalt 'direkte lyden').

Primær funksjon: Absorpsjon av stående bølger
Primært virkeområde: Bass
Sekundær funksjon: Frikobling av høyttaler fra interaksjon med nærmeste hjørne
Sekundært virkeområde: Bass og nedre mellomtone


Nivå 1b: TubeTraps i bakre hjørner

Dette tiltaket sørger for at bassen som passerer lytteposisjonen ikke får bygge seg opp i hjørnene og slå tilbake mot lytteposisjonen, hvor den ville ha blandet seg med direkte lyden og grøtet til lydbildet.

Primær funksjon: Absorpsjon av stående bølger
Primært virkeområde: Bass
Sekundær funksjon: Diffusjon/absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 2: TubeTraps ved midten av alle vegger

Nest etter hjørnene, så er posisjonen midt mellom to parallelle vegger stedet hvor det kan være mye bass. Dette kommer av at den 2. harmoniske romresonansen har ett av sine høyeste utslag her. Så om denne frekvensen opptrer i bassområdet, vil det være hensiktsmessig å plassere TubeTraps også her.


Nivå 2a: TubeTraps ved midten av hver sidevegg

Om man spiller fra kortvegg, så vil 2. harmonisk romresonans være dypest her.

Primær funksjon: Absorpsjon av stående bølger
Primært virkeområde: Bass
Sekundær funksjon: Absorpsjon/diffusjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 2b: TubeTraps ved midten av frontveggen

En TubeTrap i denne posisjonen vil bidra med økt bassabsorpsjon i fremre deler av rommet, samt øke dybden i lydbildet.

Primær funksjon: Absorpsjon av stående bølger
Primært virkeområde: Bass
Sekundær funksjon: Diffusjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 2c: TubeTraps ved midten av bakveggen

En TubeTrap i denne posisjonen vil bidra ytterligere med forhindre at bassen slår tilbake mot lytteposisjonen, noe som er spesielt viktig om man sitter nær bakveggen.

Primær funksjon: Absorpsjon av stående bølger
Primært virkeområde: Bass
Sekundær funksjon: Diffusjon/absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant

NB! Om man spiller fra langvegg, s br 2b og 2c komme fr 2a.


Nivå 3: TubeTraps ved vegg rett bak og rett til side for HT

En slik plassering av TubeTraps er for å ivareta den tonale balansen til høyttalerne ved å motvirke høyttalernes interaksjon med side- og frontvegg. Valgte TubeTrap diameter beror på høyttalernes størrelse.


Nivå 3a: TubeTraps ved vegg rett bak hver høyttaler

Dette vil frikoble høyttaler fra frontvegg slik at høyttalerens tonale balanse i større grad bevares ved å sørge for at frekvenskanselleringer som skyldes høyttalerens spesifikke avstand til frontvegg ikke inntreffer i samme grad. En TubeTrap i denne posisjonen vil også øke dybden i lydbildet.

Primær funksjon: Frikobling av høyttaler fra interaksjon med frontvegg
Primært virkeområde: Bass og nedre mellomtone
Sekundær funksjon: Absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 3b: TubeTraps ved vegg rett til side for hver høyttaler

Dette vil frikoble høyttaler fra sidevegg og i større grad bevare den tonale balansen, samt øke bredden i lydbildet.

Primær funksjon: Frikobling av høyttaler fra interaksjon med nærmeste sidevegg
Primært virkeområde: Bass og nedre mellomtone
Sekundær funksjon: Absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 4: TubeTraps ved 1. ordens refleksjonspunktene

Dette er posisjoner i rommet hvor akustisk behandling har meget stor verdi, men som ikke nødvendigvis trenger å behandles med TubeTraps. TubeTraps vil dog gi en absorpsjon lenger ned i bassområdet enn tradisjonelle paneler er i stand til.


Nivå 4a: TubeTraps ved de to refleksjonspunktene i taket

Refleksjonene fra taket kommer ofte tidlig og bør derfor være høyt oppe på prioriteringslisten over tiltak. Til dette formålet er halve TubeTraps, såkalte Half-Rounds en velegnet løsning. Disse kan leveres med eller uten et diffuserende lag alt etter behov (det optimale valget er hovedsaklig styrt av takhøyden til rommet).

Primær funksjon: Absorpsjon/diffusjon av vertikale første ordens refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: Absorpsjon/diffusjon av vertikale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 4b: TubeTraps ved de to refleksjonspunktene på hver sidevegg

Om man spiller ifra kortveggen, så vil dette normalt også være refleksjoner som kommer tidlig, spesielt den ifra sideveggens nærmeste høyttaler. Men det er også viktig å absorbere den refleksjonen som kommer fra høyttaleren ved motsatt sidevegg. Selv om denne ankommer lytteposisjonen noe senere enn refleksjonen fra høyttaleren nærmest sideveggen, så består den av lyd fra feil kanal, noe som skader stereoperspektivet. Denne refleksjonen bør derfor absorberes så mye som mulig.

Primær funksjon: Absorpsjon av horisontale første ordens refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: Absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 4c: TubeTraps ved de to refleksjonspunktene på frontvegg

Dette gir et mere fokusert lydbilde ved ytterligere å fjerne uønskede refleksjoner i horisontalplanet. Jo nærmere høyttalerne befinner seg til frontveggen, desto viktigere er det å dempe disse refleksjonene siden de da ankommer lytteposisjonen kort tid etter direkte lyden.

Primær funksjon: Absorpsjon av horisontale første ordens refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: Absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant


Nivå 4d: TubeTraps ved de to refleksjonspunktene på bakvegg

Dette gir et mere fokusert lydbilde ved ytterligere å fjerne uønskede refleksjoner i horisontalplanet. Tilstrekkelig demping av refleksjonspunkter ved bakvegg er spesielt viktig om man sitter nær veggen, og en bør da vurdere å prioritere 4d høyere enn øvrige tiltak under nivå 4.

Primær funksjon: Diffusjon/absorpsjon av horisontale første ordens refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: Diffusjon/absorpsjon av horisontale refleksjoner
Sekundært virkeområde: Mellomtone og diskant

NB! Rekkefølgen over er avhengig av om man spiller fra kortvegg eller langvegg. Spiller man fra kortvegg, så er normalt prioriteringsrekkefølgen som over. Men om man spiller fra langvegg, så bør 4c og 4d komme før 4b.


Nivå 5: TubeTraps jevnt fordelt langs hele perimeteren

For meget reflektive rom, så kan det være nødvendig å lage et rom i rommet ved bruk av TubeTraps langs alle vegger og tak (typisk med 1 meter avstand fra midtpunkt til midtpunkt ved bruk av 11" TubeTraps). Dette er også en opsjon for de som ønsker å ta TubeTrap-konseptet helt ut for å sikre at man har kontroll på alt av refleksjoner (kjent som et Moncrieff rom innen HiFi- & hjemmekinoindustrien i USA). En Moncrieff-løsning vil redusere rommets negative innvirkning på lyden til et absolutt minimum.


Nivå 5a: TubeTraps jevnt fordelt langs alle vegger

Ved å fordele ytterligere TubeTraps langs veggene slik at man unngår større gap enn 1 meter mellom hver TubeTrap, så kan man ta en dyptgripende kontroll over refleksjoner i horisontalplanet.

Primær funksjon: Absorpsjon/diffusjon av horisontale refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: N/A
Sekundært virkeområde: N/A


Nivå 5a: TubeTraps jevnt fordelt langs hele taket

Ved å fordele ytterligere TubeTraps (Half-Rounds) langs taket slik at man unngår større gap enn 1 meter mellom hver TubeTrap, så kan man ta en dyptgripende kontroll over refleksjoner også i vertikalplanet.

Primær funksjon: Absorpsjon/diffusjon av vertikale refleksjoner
Primært virkeområde: Mellomtone og diskant
Sekundær funksjon: N/A
Sekundært virkeområde: N/A

© 2006-2024 Gjallarhorn Audio. Alle rettigheter forbeholdes